การขอรับเอกสารแปล

มีบัตรลงคะแนนและคู่มือข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเป็นภาษาไทยให้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิง หากต้องการขอให้เราส่งเอกสารภาษาไทยไปพร้อมกับภาษาอังกฤษด้วย ขอให้กรอกข้อมูลลงในช่องทุกช่องด้านล่างนี้ คุณจะสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการได้ในจอภาพต่อไป

อย่าใส่ชื่อถนน
/ /

จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงคะแนนเสียงเพื่อจุดมุ่งหมายของทางการเท่านั้น

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อ Department of Elections ที่หมายเลข (415) 554-4375 หรือส่งอีเมลถึงเรา.